Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Shenzhen Vasten lighting Co.,ltd Chứng chỉ
  CE for LED Neon Flex
 • Trung Quốc Shenzhen Vasten lighting Co.,ltd Chứng chỉ
  RoHS for LED Neon Flex
 • Trung Quốc Shenzhen Vasten lighting Co.,ltd Chứng chỉ
  CE for LED Strip Light
 • Trung Quốc Shenzhen Vasten lighting Co.,ltd Chứng chỉ
  EMC for Power Spply
 • Trung Quốc Shenzhen Vasten lighting Co.,ltd Chứng chỉ
  LVD for Power Supply

QC Hồ sơ

(1) Ống uốn neon 14 màu

Shenzhen Vasten lighting Co.,ltd kiểm soát chất lượng 0Shenzhen Vasten lighting Co.,ltd kiểm soát chất lượng 1

 

(二) Bảng hiệu neon handmade

Shenzhen Vasten lighting Co.,ltd kiểm soát chất lượng 2

Kết thúc có hậu

Để lại lời nhắn